Dat bleek woensdag tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dekker heeft voor volgend jaar 154 miljoen euro extra uitgetrokken, zodat de vergoedingen voor sociaal advocaten op het niveau kunnen worden gebracht dat eerder door de commissie-Van der Meer was geadviseerd. Dekker deed dat nadat hij daartoe was gedwongen door een motie van de Tweede Kamer.

Op de langere termijn bouwt de minister het jaarlijks beschikbare bedrag echter weer af, van 144 miljoen in 2023, naar 64 miljoen in 2025. Dekker meent dat de geplande herziening van het stelsel en de verwachte afname van het aantal toevoegingszaken dat mogelijk maakt. Een aantal TK-fracties, waaronder regeringspartij D66, vroeg Dekker woensdag die financiële planning te herzien. Volgens woordvoerder Joost Sneller doet de minister er verstandig aan niet uit te gaan van onzekere financiële meevallers, terwijl er tegelijkertijd een fiks aantal tegenvallers zit aan te komen. Hij noemde onder meer de invoering van het nieuwe wetboek Strafvordering.
Dekker antwoordt donderdag op de vragen van uit de Kamer.

Raad van State
In reactie op het recente rapport van de Raad van Staten over de toeslagenaffaire pleitten met name de SP en de Groep Omtzigt woensdag voor splitsing van het instituut. De Afdeling bestuursrechtspraak kan in hun ogen beter worden ondergebracht bij de gerechtshoven, met een cassatiemogelijkheid bij de Hoge Raad.
Pieter Omtzigt riep minister Grapperhaus op onmiddellijk het contract met landsadvocaat PelsRijcken op te zeggen, naar aanleiding van de jarenlange fraude door managing partner Oranje. De landsadvocaat behoudt zijn contract, terwijl een bijstandsgerechtigde die gekregen boodschappen niet meldt snoeihard wordt aangepakt, aldus Omtzigt.
CDA-Kamerlid Anne Kuik vroeg om een landelijk juridisch loket dat gemeenten moet ondersteunen in hun strijd tegen ondermijning door drugscriminelen. ‘Kleine gemeenten moeten nu met hun juristen opboksen tegen advocaten die met heel veel drugsgeld worden ingehuurd’, stelde ze.
SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteerde woensdag een initiatiefnota voor de Huizen van het recht, waarin de introductie van de wijkrechter centraal staat.

Aanvulling op 26 november:
De vraag om over een langere termijn meer geld uit te trekken lijkt niet op steun van een Kamermeerderheid te kunnen rekenen. Minister Dekker ziet in ieder geval de noodzaak niet. De advocatuur mag er sowieso op rekenen dat er voldoende geld beschikbaar blijft om de vergoedingen ‘op het niveau Van der Meer’ te blijven betalen. ‘Hoe dat reeksje dan ook loopt in de begroting, we gaan niet zeggen: we komen geld tekort, we gaan het weer afbouwen.’
Dekker houdt in zijn langjarige begroting echter ook rekening met een bijdrage van commerciële advocatenkantoren, maakte hij in het Kamerdebat opnieuw duidelijk. ‘Het kabinet is voornemens om breder te kijken naar de commerciële kantoren, zeg maar het goedverdienende deel van de advocatuur, om ook een bijdrage hierin te leveren. Ik denk dat we dan prima uitkomen met het geld dat we structureel hebben ingeboekt.’

Advertentie