De NOvA ziet ruimte om de bijdragen te verlagen ‘door de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021’. Daarnaast wordt een bestemmingsreserve ‘implementatie Wpta’ van 500.000 euro gevormd. ‘Hiermee kunnen de kosten van de transitie naar een landelijk toezichtorgaan binnen de NOvA, alsmede de implementatie van de overige Wpta-aanbevelingen, worden gedekt.’

In januari ontvangt elke advocaat die op 1 januari 2022 op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2022.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie