In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt, aldus de Rechtspraak. ‘Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk.’

Het nieuwe programma gaat er stapsgewijs voor zorgen dat de publicatie van een uitspraak op rechtspraak.nl het uitgangspunt wordt, waarvan alleen bij zwaarwegende redenen wordt afgeweken (publiceren, tenzij). Over pakweg tien jaar moeten in principe alle uitspraken worden gepubliceerd.

Vandaag de dag wordt zo’n vier procent van alle uitspraken op rechtspraak.nl gepubliceerd. Dat zijn vooral de ‘juridisch relevante’ uitspraken. De laatste jaren is de maatschappelijke interesse voor rechterlijke uitspraken echter veel groter en breder geworden, ztelt de Rchtspraak. Er is naast belangstelling voor de ‘juridisch relevante’ uitspraken, vooral in de wetenschap, de journalistiek en de wereld van ‘legal tech’ interesse voor ‘alle’ andere uitspraken. De grootste uitdaging bij het online publiceren hiervan is het vinden van een balans tussen de openbaarheid van de rechtspraak aan de ene kant en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen aan de andere kant.

Volgens de raad is het creëren van een wettelijke grondslag hiervoor zeer belangrijk. ‘Een wet zorgt voor duidelijkheid rond de openbaarheid in dit digitale tijdperk.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie