Mr. X riep hele heftige dingen over jeugdzorg en over de rechtspraak. Kort door de bocht: jeugdzorg neemt beslissingen op basis van gefabriceerde gegevens. De rechtspraak slikt het standpunt van jeugdzorg voor zoete koek. Daarmee is de rechtspraak medeplichtig aan kinderontvoering. Ouders en advocaten kunnen het maar beter zwijgend slikken, anders worden ze door jeugdzorg geïntimideerd.

De Amsterdamse deken kreeg hierover ‘signalen’. Hij ging met mr. X in gesprek. Uit dat gesprek wordt in de uitspraak van het Hof van Discipline uitvoerig geciteerd – een heel interessante blik in de spreekkamer van de deken.

Het punt van de deken: activistisch zijn mag, en je komt met serieuze verdenkingen tegen jeugdzorg, we horen die bezwaren deels vaker. Maar je moet wel de onafhankelijkheid bewaren. En waar zijn de bewijzen? Volgens de deken zakte mr. X door de ondergrens van professionaliteit toen ze op zitting met een (eerder aangekondigd) wrakingsverzoek de Haagse rechtbank belette jeugdzorg wederhoor te bieden over haar verzoek om verwijzing van de zaak. Die verwijzing wilde ze juist omdat de rechtbank klakkeloos jeugdzorg volgde, en ze vond dat het een eigen beslissing van de rechtbank moest zijn.

Disporportioneel

In april 2021 honoreerde de raad van discipline Amsterdam het 60b-verzoek van de deken: mr. X mocht geen jeugdzaken meer doen. Door een tunnelvisie was ze niet in staat die praktijk te voeren. Met kansloze rechtsmiddelen gaf ze cliënten valse hoop. En ze was niet gespecialiseerd.

Maar het Hof van Discipline zet daar een streep door. De deken had onvoldoende onderbouwd dat mr. X de zaken van haar cliënten niet goed had gedaan en hun valse hoop had gegeven, zeker omdat hij zelf geen dossiers had onderzocht. Ook het wrakingsincident rechtvaardigde niet de vergaande conclusie dat haar rechtshulpverlening in het gedrang was. Mr. X had inmiddels ook opleidingspunten gehaald. De maatregel was disproportioneel.

Wel waren er zorgen over de professionele houding van mr. X. Het Hof spreekt van ‘het smalle pad tussen het werkterrein waarop de belangenbehartiging optimaal moet zijn en het gebied dat niet betreden mag worden’: activistisch zijn prima, maar je kunt de rechterlijke macht niet zonder deugdelijke onderbouwing en bij herhaling beschuldigen van ernstige strafbare feiten. Eerbied voor de rechterlijk autoriteiten is niet alleen ter zitting kalm en beheerst zijn, maar ook inhoudelijk respectvol pleiten.

De door de raad opgelegde gedeeltelijke schorsing wordt vernietigd; mr. X mag jeugdzorg-zaken doen maar moet wel een jaar lang praktijkbegeleiding krijgen van een ervaren jeugdzorg-advocaat.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie