Het OM liet eerder deze week weten dat er een akkoord zou zijn tussen de EBI en de NOvA over het laptopverbod. Advocaten zouden hun dossier compleet met aantekeningen via een usb-stick van de NOvA kunnen raadplegen op een zogeheten read-only laptop van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Volgens de NOvA ligt er echter nog geen akkoord. De beroepsorganisatie is sinds invoering van het laptopverbod in oktober met de directeur van de EBI en DJI in gesprek. ‘Gekeken is naar een oplossing die enerzijds recht doet aan de veiligheid binnen de inrichting en anderzijds aan het recht van de verdediging om zaken adequaat voor te bereiden,’ aldus de NOvA. ‘De directeur van de EBI heeft in dit kader het voorstel gedaan om zogenaamde DSJ-laptops, die eigendom zijn van DJI, aan advocaten ter beschikking te stellen, waarbij de NOvA een USB-stick levert. De advocaat plaatst het dossier met aantekeningen op de USB-stick en mag deze meenemen in de EBI.’

De NOvA vindt het bezwaarlijk dat de laptops van DJI achter moeten blijven in de EBI. De orde wil er zeker van zijn dat geen vertrouwelijke informatie op de DSJ-laptop achterblijft. Alleen als dat laatste verzekerd is, is de NOvA naar eigen zeggen bereid de benodigde USB-sticks te leveren ‘als noodoplossing voor de korte termijn’.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie