Van Kampen had al eerder te kennen gegeven de algemene raad in de loop van 2022 te willen verlaten. Nu tijdens de bijeenkomst van het college van afgevaardigden eind november Jeroen Soeteman en Sanne van Oers zijn verkozen tot nieuwe leden van de algemene raad zal Van Kampen haar vertrek vervroegen.

Van Kampen zegt dat ‘ook op bestuurlijk niveau de werkzaamheden tijdens ‘Covid’ bijzonder (en) intensief waren. Met veel genoegen kijk ik terug op de periode waarin ik samen met de andere AR-leden heb kunnen bijdragen aan de advocatuur in Nederland.’

Van Kampen is bij FvKG Advocaten in Amsterdam gespecialiseerd in fraudezaken, milieuzaken en arbeidsongevallen. Ze hield zich binnen de algemene raad sinds 1 januari 2019 bezig met het strafrecht.

artwee

Soeteman en Van Oers in algemene raad NOvA

Jeroen Soeteman en Sanne van Oers treden volgend jaar toe tot de algemene raad van de NOvA.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie