De doorlooptijden bij de gerechten lijken de laatste jaren alleen maar te zijn opgelopen. Wachttijden van een jaar tot zitting lijken eerder regel dan uitzondering. Het Advocatenblad besteedt in het eerste nummer van 2022 aandacht aan dit hardnekkige probleem.
Daartoe wil de redactie graag van advocaten weten in hoeverre zij in hun praktijk hinder ondervinden, hoe zij daarmee omgaan en welke mogelijke oplossingen zij zien. De redactie stelt het op prijs als u wilt meewerken aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst vergt circa een kwartier.

Onderzoek doorlooptijden

Klik hier voor de vragenlijst
Advertentie