De activistische advocaat Henriette Nakad-Weststrate heeft de Amsterdamse deken gevraagd haar te schrappen van het tableau. Nakad zegt zich voortaan als burgenrechtenactiviste teweer te stellen tegen misstanden in de jeugdzorg en de rechtspraak.

De advocaat kwam in 2020 in botsing met de Amsterdamse deken nadat ze zich opwierp als klokkenluider, tegen misstanden in de jeugdzorg. De Amsterdamse deken Henrichs vroeg de raad van discipline haar te schorsen, onder meer omdat ze onvoldoende professionele distantie zou bewaren. De raad besliste dat ze wel actief mocht blijven als advocaat, maar dat ze geen jeugdzaken mocht doen. Daarin was ze ook niet gespecialiseerd.
Het Hof van Discipline draaide die beslissing eind vorig jaar terug, maar gebood wel een jaar lang praktijkbegeleiding door een ervaren jeugdzorg-advocaat, op kosten van Nakad.
De advocaat voelt daar niets voor, schrijft ze in een brief aan Henrichs, waarin ze hem vraagt haar van het tableau te schrappen: ‘Met het vooruitzicht dat naast de intensivering van het toezicht op mij, opnieuw veel tijd en energie verloren zullen gaan in mijzelf te moeten verdedigen tegen verdere tuchtklachten van u en de ketenpartners, zie ik mij genoodzaakt te zoeken naar andere wegen, als human rights advocate (burgerrechtenactiviste).’

vrouwe-justitia-rechtbank-tucht-rechtspraak-trias-pixel2013-1

Mr. X mag toch jeugdzaken doen

Waar liggen de grenzen voor advocaten die misstanden (menen te) bespeuren? Belangrijke vraag, zeker nu.

Advertentie