De licht stijgende lijn van de afgelopen jaren zet hiermee door, meldt de NOvA. Uitgesplitst naar regio zijn vergeleken met een jaar geleden wel verschillen zichtbaar. Zeven van de elf arrondissementen laten een (veelal minimale) stijging zien, drie een daling en in Zeeland-West-Brabant bleef het aantal advocaten gelijk. In absolute aantallen neemt het arrondissement Amsterdam met 136 nieuwe advocaten verreweg het grootste deel van de groei voor zijn rekening. Relatief gezien laat het arrondissement Limburg de sterkste groei zien (3,4 procent) en is de grootste daling zichtbaar in het arrondissement Noord-Holland (3,3 procent).

groei balie 1

Groei vlakt af

Het afgelopen decennium stijgt het aantal advocaten in Nederland jaarlijks licht, waarbij sinds 2014 de groei is afgevlakt tot onder de één procent.

groei balie 2

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie