Zodra de regeling klaar is, wordt deze in de systemen van de verschillende organisaties verwerkt en gaat dan in, aldus het ministerie. Vanaf dat moment kan een minderjarige verdachte die een ontbieding voor een politieverhoor heeft ontvangen via de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen via toevoeging van een jeugdrechtadvocaat.

De regeling gaat zo snel als mogelijk in, maar de aanpassing van de systemen kost enige tijd. In de tussenliggende periode kan via de bestaande Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) een vergoeding voor de rechtsbijstand aan ontboden minderjarige verdachten worden aangevraagd. Hierbij wordt het inkomen niet getoetst. Er wordt ook geen eigen bijdrage opgelegd. Een verwijzing vanuit het Juridisch Loket is niet verplicht.

Op 9 november 2021 heeft de bestuursrechter in de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over het recht op kosteloze rechtsbijstand aan ontboden minderjarige verdachten. Hoewel de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming tegen deze uitspraak hoger beroep bij de Raad van State heeft ingesteld, kan dus nu al wel worden voorzien in rechtsbijstand bij politieverhoor voor ontboden minderjarigen verdachten.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie