Het was geen gezellige boel op de galerijflat. De cliënt van mr. X werd belaagd door buurman R. Maar meneer R was juist bang voor de cliënt van mr. X, die hem in het verleden had bedreigd.

Mr. X sommeerde meneer R om te stoppen met dat belagen. Toen meneer R verhuisde,  achterhaalde mr. X via de gemeente zijn nieuwe adres, en schreef hem dat hij aansprakelijk was voor de schade die zijn gedrag bij zijn cliënt had veroorzaakt.

Meneer R wilde mr. X vragen waar het over ging, maar kreeg hem niet zelf te pakken. Hij sprak herhaaldelijk met medewerkers van het kantoor en drong er bij hen op aan dat mr. X zijn adres geheim moest houden voor zijn cliënt, vanwege die eerdere bedreiging. Hij mailde dat ook nog eens, en liet zijn adres bij de gemeente als ‘geheim adres’ registreren. Ook vroeg hij om de correspondentie aan zijn advocaat te sturen.

Dagvaarding

Maar mr. X liet een dagvaarding met daarin het adres van meneer R rechtstreeks aan hem betekenen en stuurde een kopie naar zijn eigen cliënt: wég geheim adres. De advocaat van meneer R kreeg van de dagvaarding geen kopie.

Meneer R klaagt bij de raad van discipline Amsterdam. Die is het met meneer R eens dat mr. X het adres niet aan zijn cliënt had mogen bekendmaken. Mr. X moest toch echt hebben geweten dat meneer R daar vanwege concrete zorgen bezwaar tegen had.

Mr. X’ verweer dat in een dagvaarding het adres van de gedaagde moet staan, ging niet op: er zijn andere mogelijkheden. Mr. X had niet de zorgvuldigheid betracht die van een bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

Meneer R klaagde ook dat mr. X gedragsregel 25 had overtreden door de aansprakelijkstelling en de dagvaarding niet naar zijn advocaat te sturen, terwijl hij door een akkefietje van twee jaar eerder wist dat meneer R er een had.

Ook daarin krijgt meneer R van de tuchtrechter gelijk.

Overrompelen

Wat betreft de dagvaarding herhaalt de raad de op 10 september 2021 gekozen lijn: als de wederpartij een advocaat heeft mag je alleen rechtstreeks dagvaarden als er gelijktijdig een kopie naar de advocaat gaat. Ratio: niet overrompelen. Dit in tegenstelling tot de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, die op 1 maart 2021 juist oordeelde dat een gelijktijdige kopie niet hoeft, gezien de bijzondere waarborgen waarmee een dagvaarding is omkleed.

Mr. X krijgt een berisping, maar kan nog in beroep.

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie