De Rechtspraak heeft per gerecht een meldpunt ingesteld waar advocaten en journalisten terecht kunnen als zij zich niet veilig voelen. Volgens de raad is van het belang dat ook deze beroepsgroepen in gerechtsgebouwen geen onveiligheidsgevoel, dreiging of kwetsbaarheid ervaren.

De contactgegevens van dit meldpunt per gerecht zijn gedeeld met de relevante beroepsverenigingen, aldus de raad en zijn via die weg te achterhalen.

De raad wijst erop dat de meldpunten geen vervanging zijn voor de procedure in de landelijke procesreglementen, maar een aanvulling waarbij sneller en direct contact gelegd kan worden met de beveiliging. In de procesreglementen is opgenomen dat een partij zo spoedig mogelijk en gemotiveerd de aanwezigheid van de parketpolitie aan de griffie van de rechtbank verzoekt, indien deze partij de aanwezigheid op de mondelinge behandeling wenselijk acht. Deze procedure blijft ongewijzigd.

Als advocaten en journalisten al in het gebouw zijn en zich een acute dreiging voordoet, dan kunnen zij zoals gebruikelijk terecht bij de bode en/of de beveiliging.

Advertentie