De taskforce is er vooral op gericht de weerbaarheid en veiligheid van advocaten te vergroten, met behulp van preventieve maatregelen en een betere ondersteuning. De NOvA zegt zich te willen ontwikkelen tot een landelijk kenniscentrum en informatiepunt voor advocaten, zodat signalen van ondermijning eerder worden herkend. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met andere juridische beroepsgroepen en worden best practices gedeeld.

De NOvA presenteert de taskforce als alternatief voor de voorstellen van de vorige minister voor Rechtsbescherming. Die liet de Tweede Kamer in november weten een aantal maatregelen te willen nemen, in antwoord op de arrestatie van Youssef Taghi. Deze advocaat maakte maandenlang misbruik van zijn positie door te fungeren als boodschapper tussen zijn cliënt Ridouan Taghi, die in beperkingen zat in de EBI, en diens criminele organisatie.

Youssef Taghi

De Tweede Kamer wacht met enig ongeduld op maatregelen, in het besef dat er een nieuwe ministersploeg is aangetreden. Afgelopen donderdag debatteerde de Kamer voor het eerst met minister Dilan Yeşilgöz van Justitie over ondermijnende criminaliteit, waarbij onder meer de kwestie Youssef Taghi ter sprake kwam.

Verschillende Kamerfracties wilden graag weten wat de advocatuur zélf onderneemt om dit soort incidenten te voorkomen, maar Yeşilgöz verwees hen door naar collega Franc Weerwind, die over rechtsbescherming gaat. Ook Yeşilgöz maakte gewag van een taskforce, maar dan een waarin haar ministerie samenwerkt met de diverse justitiële instellingen, de Rechtspraak én de advocatuur over mogelijke maatregelen. Volgens de nieuwe minister van justitie is het zaak ondermijning van de rechtsstaat aan te pakken én de beroepsgroep te beschermen, binnen de waarborgen van de rechtsstaat. ‘Kom vooral met ideeën’, nodigde ze de Tweede Kamer uit, om daar aan toe te voegen dat minister Weerwind later dit voorjaar met een voortgangsrapport komt.

Vierogen

De vorige minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, schreef eind november in een brief aan de Kamer dat mogelijk het toezicht op de advocatuur dient te worden gewijzigd. Verder stelde hij de vrije advocaatkeuze voor zeer zware criminelen ter discussie en zei hij te overwegen het advocatenbezoek aan gedetineerden in de EBI alleen nog in duo’s te laten plaatsvinden. Door te werken volgens het vierogenprincipe wordt het voor gedetineerden lastiger om advocaten in te palmen, stelde Dekker. De NOvA ziet daar echter niets in.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon hamerde er donderdag op ook het strafrecht in te zetten tegen ‘de rotte appels’ binnen de advocatuur, makelaardij en notariaat, die acteren als ‘facilitatoren’ van de georganiseerde criminaliteit, onder meer bij het witwassen van drugsgeld.

Onderzoek

De NOvA-taskforce Bescherming tegen ondermijning dient ook bij te dragen aan beter wetenschappelijk onderzoek, zodat er een beter beeld ontstaat van vertakkingen van onderwereld naar bovenwereld. Concreet gaat het om onderzoek naar niet herleidbare financiële middelen, het gebruik van PGP-telefoons en andere geheime communicatiemiddelen en de impact van de kroongetuigenregeling op advocaten en andere togadragers.

De NOvA zegt ook te gaan onderzoeken of de regels die gelden voor contante betalingen, het gebruik van de geheimhouderstelefoon en het bijstaan van familieleden moeten worden aangepast. Deze regels zijn vastgelegd in de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels.

ANP-425353825 taghi klein

Gevolgen zaak-Taghi raken hele balie

Dekker overweegt een reeks maatregelen om te voorkomen dat advocaten die extreem gevaarlijke criminelen bijstaan over de schreef gaan.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie