De Kamer debatteerde maandag met de twee justitieministers Yeşilgöz en Weerwind over een wetsvoorstel van hun ambtsvoorgangers Grapperhaus en Dekker. De zogeheten Innovatiewet maakt het mogelijk in vijf pilots ervaring op te doen met nieuwe mogelijkheden die het Wetboek van Strafvordering straks gaat bieden.

De wet geeft de politie tijdens de praktijkproef de bevoegdheid berichten te lezen op computers en telefoons, nadat die beslag zijn genomen. Ook mag de politie na het moment van beslagneming vanaf de apparaten een netwerkzoeking verrichten, wat betekent dat zij de cloud-omgeving van een telefoon mag doorzoeken.

Audiovisuele opnamen

Ook mag in een aantal zaken gebruik worden gemaakt van audiovisuele opnamen als alternatief voor een schriftelijk proces-verhaal. Zo hoeven bijvoorbeeld verhoren van verdachten bij de politie of de beelden van een winkeldiefstal niet volledig uitgeschreven te worden. Opnamen daarvan zijn samen met een verkort proces-verbaal voldoende en kunnen dienen als bewijs.

Verder worden de bevoegdheden van de hulpofficier van justitie uitgebreid en mogen ook lagere rechters prejudiciële vragen voorleggen aan de Hoge Raad.

De vijfde praktijkproef richt zich op de vraag of alsnog tot mediation tussen dader en slachtoffer kan worden besloten ná aanvang van het onderzoek op de terechtzitting.

Drie jaar

De verschillende pilots krijgen een looptijd van maximaal drie jaar. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming gaf de Kamer de verzekering dat de maatregelen worden teruggedraaid als in de praktijk blijkt dat ze onvoldoende winst opleveren. Binnenkort stemt de Kamer nog over een reeks amendementen op de Innovatiewet die maandag werden ingediend. Die beogen veelal kleine aanpassingen. Daarna volgt de stemming over de Innovatiewet als geheel, maar dat is nog slechts een formaliteit.

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt volgens planning in 2026 ingevoerd. Het conceptwetsvoorstel daartoe ligt momenteel bij de Raad van State die in het eerste kwartaal van dit jaar met een advies komt. Weerwind en Yeşilgöz verwachten deze zomer het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek Sv naar de Kamer te kunnen sturen.

Advertentie