Het hoger beroep in de zaak Derk Wiersum wordt niet verwezen naar een ander gerechtshof. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vrijdag beslist.

De verdediging had verwijzing naar een ander hof bepleit, omdat het gerechtshof Amsterdam niet onpartijdig zou zijn, aangezien Wiersum in Amsterdam een gekende persoon was. Het hof stelt dat het betrokken noch partij is in de zaak. De rechters wijzen er op dat Wiersum weliswaar optrad in Amsterdam, maar slechts als advocaat. Wiersum was professioneel procesdeelnemer en nam geen andere positie in dan andere advocaten, stelt het hof. Het hof is daarom van oordeel dat geen sprake is van betrokkenheid van het gerechtshof bij de zaak, zodat de behandeling niet elders hoeft plaats te vinden.
De zaak gaat op 1 april verder met een regiezitting.

Derk Wiersum
Advertentie