Volgens de advocaten van Stibbe schenden het OM en opsporingsambtenaren op grote schaal het verschoningsrecht door in het geheim mails tussen advocaten en cliënten te lezen. Deze volgens hen omstreden werkwijze moet stoppen. Het OM stelt dat ze dit volgens een wettelijk vastgestelde procedure doen.

De zaak is voor de advocatuur fundamenteel. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) besloten zich daarom eerder bij de zaak van Stibbe te voegen. Zij delen de mening dat het OM moedwillig en op grote schaal het verschoningsrecht schendt. Stibbe noemde de werkwijze ‘schandalig’ en ‘een flagrante schending’ van de regels.

Vertrouwelijke mailberichten

Het draait allemaal om een strafzaak van het OM tegen de Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants, waarbij in 2015 een inval plaatsvond. Advocatenkantoor Stibbe staat de van fraude verdachte vermogensbeheerder bij. Pels Rijcken is sinds 2016 bij de zaak betrokken als juridisch adviseur en advocaat van het OM. Volgens Stibbe hebben het OM en de Fiod moedwillig het verschoningsrecht geschonden door tijdens het onderzoek op uitgebreide schaal vertrouwelijke mailberichten tussen Stibbe en cliënt Box Consultants te hebben gelezen, gekopieerd en gebruikt voor onderzoek.

Het OM stelde dinsdag tijdens het kort geding dat het wettelijk is geregeld dat de officier van justitie inhoudelijk kennis moet nemen van ‘van informatie waarop mogelijk het verschoningsrecht rust’ die met ‘bijzondere opsporingsmethoden’ zijn verkregen, meldt de Volkskrant. Dat was het geval met deze mails, aldus het OM. ‘Dan wil het OM in een lopend onderzoek niet direct aan de grote klok hangen dat die e-mails in beslag zijn genomen, want dat kan het onderzoek verstoren. Vervolgens moet de officier van justitie wel inhoudelijk kennis nemen. Hoe moet hij anders toetsen of de stukken onder het verschoningsrecht vallen? En dat is’, zo stelden de advocaten van het OM, ‘juist wel wettelijk geregeld’.

Allerlei fouten

Het OM stelt dat er zelfs extra waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat het verschoningsrecht niet wordt geschonden. Zo is de officier van justitie, die de inhoudelijke toets uitvoert, niet bij het betreffende onderzoek betrokken, aldus het OM.

Maar volgens Stibbe rammelt de werkwijze van het OM aan alle kanten en zijn er allerlei fouten gemaakt. Zo bleek uit onderzoek van Stibbe dat ook opsporingsambtenaren die helemaal niet bij het Box-onderzoek betrokken waren toegang tot de mails hadden. Volgens Stibbe hebben het OM en de FIOD zodoende welbewust en structureel hun verschoningsrecht geschonden. ‘Niet een of twee keer, maar meer dan drieduizend keer.’

De rechter doet op 22 maart uitspraak.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie