De Tweede Kamerfractie van D66 vraagt zich af of procesafspraken tussen het OM en verdachten een goed middel zijn om de overbelasting van het strafrechtsysteem te verminderen. D66-woordvoerder Joost Sneller maant justitieminister Yeşilgöz zich actiever te mengen in de discussie over procesafspraken.

Aanleiding zijn drie recente rechterlijke uitspraken gebaseerd op zogeheten afdoeningsvoorstellen. In de vorige editie van het Advocatenblad concludeerde Laura Peters, strafrechtdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat een wettelijke grondslag voor het maken van procesafspraken noodzakelijk is om rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en openbaarheid te waarborgen. Ook pleitte ze voor concrete richtlijnen over de inzet van procesafspraken en de maximale strafaftrek.

Sneller wil van Yeşilgöz weten of zij de opvattingen van Peters onderschrijft en of ze van plan is actie te ondernemen. Hij wijst er daarbij op dat er momenteel geen wettelijke grondslag bestaat voor het maken van procesafspraken door het OM.

Het Kamerlid vraagt ook om openbaarmaking van een conceptaanwijzing procesafspraken, waarin officieren van justitie instructies zouden krijgen voor het maken van procesafspraken.

 

shaking-hands-g48a80502d_1920

Handjeklap met het OM

In drie strafzaken is de rechter akkoord gegaan met een afdoeningsvoorstel. Worden procesafspraken tussen OM en verdachte de nieuwe trend?

Advertentie