De vervanging hangt samen met de voorgenomen introductie van Digitale Toegang in rijksbelastingzaken bij de belastingkamers van de gerechtshoven; wijzigingen in wetgeving en jurisprudentie en de toepassing van veilig mailen met de Rechtspraak.

Op dit moment is het voor burgers al mogelijk om digitaal stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures bij het hof. Met Digitale Toegang verandert dit eenrichtingsverkeer in tweerichtingsverkeer. Daardoor wordt het mogelijk dat de gerechten niet alleen stukken ontvangen, maar ook stukken aan partijen ter beschikking stellen.

Daarnaast wordt digitaal procederen mogelijk voor bedrijven en instellingen. Na het inloggen met DigiD, eHerkenning of de advocatenpas kan een partij in zijn belastingprocedure niet alleen digitaal stukken versturen, maar kan hij ook zien welke stukken van de andere partij en het gerecht zelf aan het digitale dossier zijn toegevoegd.

Bij rijksbelastingzaken blijft het indienen van stukken per post het uitgangspunt, zo lang Digitale Toegang nog niet is geïntroduceerd. Wel kan een partij er voor kiezen voorafgaand aan de verzending per post het stuk al via veilig mailen aan het gerecht te sturen. Voor het versturen van stukken met veilig mailen geldt ook de Tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven.

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie