In zijn rol als toezichthouder wijst deken Evert-Jan Henrichs de Amsterdamse balie erop dat het westen sancties heeft opgelegd aan de Russische Federatie. Die sancties gelden ook bepaalde Russische personen, banken en andere organisaties.

‘Advocaten moeten er rekening mee houden dat de komende dagen pogingen worden ondernomen deze sancties te omzeilen en dat daartoe een beroep op hen zal worden gedaan. Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid’, schrijft Henrichs.

De deken zegt daarom op te roepen tot sterk verhoogde waakzaamheid. ‘Ik wijs verder op de noodzaak de actuele stand van zaken met betrekking tot sancties nauwlettend te monitoren en bij Wwft-plichtige zaken ongebruikelijke transacties onverwijld te melden bij het meldportaal van de FIU Nederland.’

Henrichs wijst er specifiek op dat bij nieuwe zaken grondige controle van de identiteit vereist is, zoals voorgeschreven door de Wwft en de Verordening op de advocatuur. Ook wijziging van omstandigheden bij bestaande cliënten is reden tot hernieuwd, nader of strenger onderzoek, aldus de deken.

Het omzeilen van sancties is illegaal, stelt Henrichs. Als er aanwijzingen bestaan dat de dienstverlening strekt tot onwettige activiteiten, is dat reden de cliënt te weigeren, zo citeert hij de Voda-bepalingen art. 7.1 lid 1 en 7.3.

Advertentie