‘De procureur-generaal bij de Hoge Raad oordeelt of het OM bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften naar behoren handhaaft of uitvoert,’ aldus de minister. ‘Voor het introduceren van een aanvullende toetsingsbevoegdheid zie ik dan ook geen aanleiding. De procureur-generaal bij de Hoge Raad voert diens toezichthoudende taak in onafhankelijkheid uit.’

Van Nispen diende de Kamervragen in naar aanleiding van het kort geding dat Stibbe heeft aangespannen tegen de staat. Volgens de advocaten van Stibbe schenden het OM en opsporingsambtenaren op grote schaal het verschoningsrecht door in het geheim mails tussen advocaten en cliënten te lezen. Deze volgens hen omstreden werkwijze moet stoppen. Het OM stelt dat ze dit volgens een wettelijk vastgestelde procedure doen.

Openbare instructie

Yesilgöz-Zegerius gaat in de brief uitgebreid in op de bevoegdheden van het OM met betrekking tot het verschoningsrecht. Uit de antwoorden blijkt dat ze achter de werkwijze van het OM staat en dat er voldoende waarborgen zijn dat het verschoningsrecht niet kan worden geschonden. ‘Door het OM is in 2014 een handleiding opgesteld waarin de werkwijze is vastgelegd. Deze handleiding wordt momenteel geactualiseerd. Daarbij zal ook consultatie plaatsvinden van onder meer de beroepsgroep van de advocatuur.’

Volgens de minister probeert het OM onduidelijkheid bij advocaten over de manier waarop het OM en de FIOD met verschoningsgerechtigde stukken zoveel mogelijk weg te nemen. ‘Om die reden verwerkt het OM momenteel de werkwijze inzake het verschoningsrecht in een openbare instructie of aanwijzing, die dan voor een ieder kenbaar is. Deze werkwijze is door de rechter in verschillende zaken getoetst en geaccepteerd.’

Kort geding

De uitspraak van het kort geding dat Stibbe heeft aangespannen is op 22 maart. De minister zegt in het belang van lopende zaken niet op individuele zaken in te gaan. ‘Ik zal, indien de uitkomst van deze procedure daartoe aanleiding geeft, met de procureur-generaal bij de Hoge Raad bespreken of hij in deze aanleiding ziet om onderzoek in te stellen naar de werkwijze van het OM met geprivilegieerde berichten.’

OM

Stibbe in kort geding verschoningsrecht: ‘Werkwijze OM is schandalig’

Het OM en de advocatuur staan lijnrecht tegenover elkaar over de toepassing van het verschoningsrecht, bleek dinsdag tijdens het kort geding.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie