Het lijkt opeens vreemd lang geleden dat alles draaide om corona, en om de vraag: vaccineren of niet? Maar toen mr. X op 4 oktober 2021 met de Stichting Artsen voor Waarheid ten strijde trok tegen de GGD zaten we daar middenin.

Mr. X meldde zich als advocaat van de stichting bij de receptie van een ROC waar de GGD een voorlichtings- en prikbijeenkomst zou houden. Hij blufte zich met een arts van de stichting naar binnen; ze zouden toestemming hebben van de directie. Mr. X deelde visitekaartjes uit, en formulieren die suggereerden dat er sprake was van een schandalig medisch experiment, een misdrijf tegen de menselijkheid. Mr. X ging in discussie met de aanwezigen, wilde namen weten van GGD-ers om aangifte te kunnen doen. Een ROC-medewerkster die later aangifte van huisvredebreuk deed vertelde dat mr. X schreeuwde en aan het vingerwijzen was, het over ‘oorlogspraktijken’ had en ‘ik habe es nicht gewusst.’ Pas na politie-interventie verliet mr. X het terrein.

Diezelfde middag stond hij in een dorp bij een prikbus van de GGD, waar zich een vergelijkbaar tafereel afspeelde. Een sympathisant filmde het gebeuren, tegen de wil van de GGD-ers, en zette het online.

Grenzen

De deken maakte bezwaare bij de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, en die oordeelt dat mr. X zich veel te veel vereenzelvigd had met de cliënt en zijn advocatenrol was vergeten. Hij had die school niet binnen mogen gaan nu duidelijk was dat hij daar niet gewenst was. Hij had juridische middelen moeten gebruiken – een kort geding om de ROC-bijeenkomst tegen te houden, of om er toegang te krijgen. En als er geen juridische middelen meer waren, had hij zijn cliënt duidelijk moeten maken dat het voor hem ophield.

Mr. X had zich behalve als advocaat ook als burger gepresenteerd, door te stellen dat hij zich onder voorwaarden wel wilde laten ‘injecteren’. Een rookgordijn, vond de raad, waarbij GGD-ers bedreigd werden met niet nader gemotiveerde juridische stappen. ‘Verdachte [hier vergist de raad zich even] behoort daarbij te weten dat uitlatingen in een grimmige en bedreigende sfeer door een advocaat de nodige impact heeft op de juridische leek.’ Mr. X had de sympathisant ook moeten laten stoppen met dat bedreigende filmen.

Een advocaat heeft vrijheid van meningsuiting en mag activistisch zijn, maar er zijn grenzen waar mr. X ver overheen was gegaan. Strijd met gedragsregel 2 en de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit, terwijl in een tijd van grote maatschappelijke verdeeldheid en onrust van een advocaat juist extra zorgvuldigheid wordt verwacht, aldus de raad.

Ter zitting toonde mr. X inzicht, waardoor het bleef het bij een voorwaardelijke schorsing van vier weken. Hij kan nog in beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie