Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs gaan donderdagmiddag in gesprek met de voorzitters van elf Zuidaskantoren over de juridische dienstverlening aan Russische cliënten.

Volgens een woordvoerder van Amsterdam maakt Halsema zich zorgen over de reputatie van de stad naar aanleiding van de berichtgeving over de banden die Zuidaskantoren hebben met Russische cliënten. Deken Evert-Jan Henrichs benadrukt dat het gaat om ‘een open en vertrouwelijk gesprek’, waarbij Halsema aandacht zal vragen voor dat perspectief van Amsterdam en daarover verder kan worden gesproken.

Directe aanleiding voor de bijeenkomst op het stadhuis in Amsterdam was een telefoontje van Halsema aan Henrichs. ‘We hebben ruim een half uur aan de lijn gehangen. Het perspectief dat de morele en ethische vragen die voorliggen niet alleen de goede naam van de advocatuur, maar ook die van Amsterdam en de Zuidas als handelscentrum raken, vond ik interessant. Maar bij een gesprek daarover moet je dan ook de verantwoordelijkheden betrekken die kantoren hebben naar hun cliënten. Aan het eind hebben we bedacht dat het goed zou zijn om gezamenlijk de voorzitters van de elf kantoren uit te nodigen en hen bij het gesprek te betrekken.’

Tal van advocatenkantoren hebben naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne bekend gemaakt hun relatie met cliënten die gelieerd zijn aan de Russische Federatie te herzien. In de praktijk betekent dat dat ze geen nieuwe zaken of cliënten aannemen. Lopende procedures kunnen echter niet zomaar worden stopgezet.

Henrichs benadrukt dat het niet aan hem is om aan kantoren een oordeel op te leggen over de morele en ethische kwesties die aan de orde zijn. Maar het gesprek daarover aangaan, zegt hij wel belangrijk te vinden. Halsema beschikt als burgemeester niet over de juridische instrumenten om kantoren beperkingen op te leggen.

Advertentie