Procespartijen loggen in via Mijn Rechtspraak met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties). Procesvertegenwoordigers loggen in met DigiD (gemachtigde), Advocatenpas (advocaten) en eHerkenning (belastingadviseurs en andere juridische professionals).

Voor burgers geldt dat zij nu al de mogelijkheid hebben om digitaal een beroepschrift en aanvullende stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures bij het gerechtshof. Dit eenrichtingsverkeer verandert nu in tweerichtingsverkeer. Procespartijen kunnen een zaak indienen, verweer voeren, andere stukken uitwisselen met de Rechtspraak en het dossier inzien.

Digitaal procederen in rijksbelastingzaken bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is onderdeel van het project Digitale Toegang van de Rechtspraak. Sinds november 2021 is het voor advocaten al mogelijk om bij alle rechtbanken digitaal een beslagrekest in te dienen. Verder loopt er een pilot in de zaakstroom verplichte zorgzaken (Wvggz, Wzd en Wfz) bij de rechtbank Gelderland. Het project streeft ernaar om in april een pilot te starten in de zaakstroom gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding bij de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) en de rechtbank Overijssel (locatie Almelo).

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie