Het voorgestelde artikel 51 lid 3 Hrb regelt dat een in het handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.

Het voorgestelde art. 51 lid 4 Hrb. regelt dat mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld advocaten en journalisten, ook preventief hun bezoekadres in het handelsregister kunnen laten afschermen. De afscherming geldt voor het privéadres en is dus extra relevant voor advocaten die kantoor aan huis hebben. Omdat bij preventieve afscherming niet vaststaat dat er sprake is van bedreiging worden criteria en bijbehorende regels opgesteld.

De wijziging kan rekenen op instemming van de NOvA en laat weten bereid te zijn om met de Kamer van Koophandel tot beroepsgerelateerde afschermingscriteria te komen. In het consultatiedocument wordt aangegeven dat de af te schermen adressen niet op andere plekken vindbaar mogen zijn. Vanwege de Advocatenwet is de NOvA verplicht om bepaalde advocatengegevens, waaronder het adres waar de advocaat kantoor houdt, voor iedereen kosteloos ter beschikking te stellen. De NOvA zegt in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid te gaan om te bezien hoe beide punten te verenigen zijn.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie