Weerwind kwam tot dit besluit nadat het OM bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) alarm sloeg over grote hoeveelheden niet gescreende berichten die konden worden verstuurd. Directe aanleiding voor de waarschuwing zou het onderzoek naar crimineel handelen van Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught zijn.

Weerwind schrijft in de Kamerbrief dat het OM bezorgd is over het gebrek aan contractuele afspraken tussen DJI en eMates. ‘Er is geen zicht op het systeem en niet bekend is of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens.’ Ook is het volgens het OM onduidelijk of er waarborgen bestaan tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens. Verder is er geen zicht op de informatie (van alle gedetineerden) die via dit systeem wordt verstuurd en de wijze waarop en wie erbij eMates hiertoe toegang heeft, en hoe zij met die informatie omgaan. Dit geldt volgens het OM zowel voor informatie
waar gedetineerden zich bevinden, welke andere gedetineerden zich ook in dezelfde inrichting bevinden, als voor de inhoud van die berichten.

Aantal berichten

Ander punt van zorg is volgens het OM het aantal berichten. ‘Het OM geeft aan signalen te hebben ontvangen dat er tientallen berichten per gedetineerde per dag verstuurd worden en te hebben begrepen dat het uitoefenen van toezicht hierop onder druk staat. Als het aantal emailberichten niet gelimiteerd is en er, zoals nu via eMates, een grote hoeveelheid ongescreend
digitaal berichtenverkeer met de buitenwereld kan plaatsvinden, levert dat volgens het OM een aanzienlijk risico op van voortgezet crimineel handelen binnen de penitentiaire inrichting. Het OM wijst erop dat dat niet alleen raakt aan het belang van de veiligheid van de samenleving of de opsporing, maar ook aan dat van de veiligheid binnen de inrichting.’

Weerwind heeft op basis hiervan de Dienst Justitiële Inrichtingen opdracht gegeven alles rond eMates zorgvuldig uit te zoeken. Gedurende het onderzoek wordt het systeem stopgezet. De opschorting ging op 28 maart 2022 in. ‘Hangende de opschorting kunnen gedetineerden en hun relaties uiteraard gebruik blijven maken van reguliere post, telefonie en bezoek,’ schrijft de minister. ‘Wanneer het onderzoek is afgerond zal besloten worden of en onder welke condities de berichtenservice via eMates kan worden hervat.’

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie