Dat vroeg advocaat Yehudi Moszkowicz vrijdag in de rechtbank op Schiphol tijdens een nieuwe inleidende zitting in het hoger beroep van de zaak Pulheim. Moreno B. en medeverdachte Giërmo B. werden in oktober vorig jaar veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord op Wiersum in september 2019.

Moszkowicz staat sinds kort samen met Gerald en Machteld Roethof verdachte Moreno B. bij. Ook verdachte Giërmo B. laat zich bijstaan door een nieuwe advocaat. Aan zijn kant neemt Bernard Sprenger het stokje over van Jacques Taekema.

Sprenger heeft zich wel al kunnen inlezen in het dossier, blijkt uit het twitterverslag van Saskia Belleman. Moszkowicz nog niet. Hij vroeg het hof om extra tijd om de onderzoekswensen te kunnen inventariseren en erover te kunnen overleggen met zijn cliënt. Ook vroeg hij om een tweede regiezitting. Het Openbaar Ministerie en het hof lieten weten daar geen bezwaar tegen te hebben.

Emotionele band

Moszkowicz wil verder dat het hof terugkomt op een eerdere beslissing om de strafzaak zelf te behandelen, en niet door te verwijzen naar een ander hof. Het hof denkt prima in staat te zijn om objectief over de zaak te oordelen, maar Moszkowicz gelooft daar niet in. ‘Wiersum is onmiskenbaar iemand die behoorde tot uw zakelijke kennissenkring. U heeft vele zaken met hem meegemaakt. We bouwen een emotionele band op met mensen die we vaak zien. Positief of negatief. Het lichaam maakt het zogenoemde knuffelhormoon aan als je vaak met elkaar praat.’

Door de zaak zelf te doen, handelt het hof in strijd met de richtlijn van de eigen beroepsgroep, waarin staat dat elke schijn van bevooroordeeldheid moet worden vermeden, zegt Moszkowicz. De stelling van het hof dat Wiersum zelf in deze zaak geen procespartij is, vindt hij belachelijk. ‘Hij is de ultieme benadeelde partij in deze zaak. En dus een procespartij. Hij is doodgeschoten. Het verdriet daarover heeft door de gangen van uw hof gegalmd.’

Hij vroeg de raadsheren van het hof om aan te geven of ze op de herdenkingsbijeenkomst voor Wiersum op de rechtbank van Amsterdam zijn geweest, en ook hoeveel zaken ze hebben gedaan waarin Wiersum optrad als advocaat, hoe vaak ze samen cursussen volgden, of op een andere manier privé of zakelijk contact met de doodgeschoten advocaat hadden. Doen de raadsheren dat niet uit zichzelf, dan gaat Moszkowicz dat zelf onderzoeken, zegt hij. ‘In een zaak waarin levenslang is geëist moet iedere ruis worden voorkomen.’

Informanten

Roethof en Moszkowicz en Sprenger willen informanten van het Team Criminele Inlichtingen horen als getuigen. Drie informanten zouden hebben verklaard dat een andere man dan de twee verdachten de moordenaar van Wiersum is.

Het Openbaar Ministerie zei dat deze man wel in de auto heeft gereden die bij de moord is gebruikt, maar dat hij op een andere plek was. Hij werd in het kader van een verkeerscontrole aangehouden buiten Amsterdam. Maar dat zegt volgens Sprenger niets over de vraag waar hij ten tijde van de moord was.

Sprenger voert een andere verdediging dan zijn voorganger Jacques Taekema. Zo laat Sprenger het alternatieve scenario varen dat Wiersum niet het doelwit was vanwege zijn bijstand aan de kroongetuige, maar het slachtoffer van een uit de hand gelopen beroving of een poging tot gijzeling. Sprenger laat het verzoek om de weduwe van Wiersum te horen als getuige vallen. Taekema wilde haar ondervragen over de ruzie die de advocaat voor zijn dood had met de kroongetuige.

Onschuldig

Beide verdachten hielden vrijdag vol onschuldig te zijn. De voorzitter vroeg Moreno B. waarom hij in hoger beroep is gegaan. ‘Omdat ik onschuldig ben mevrouw,’ zei hij. Hij is het ‘totaal niet eens’ met zijn veroordeling tot dertig jaar door de rechtbank. Ook Giërmo B. houdt volgens zijn advocaat Sprenger vol dat hij onschuldig is en onterecht veroordeeld.

Op 15 april om 9 uur maakt het hof bekend dat de zaak bij het gerechtshof Amsterdam blijft. Voor de raadsheren die de zaak Pulheim behandelen zijn er ook geen redenen om zich aan de zaak te onttrekken. Naast dat het hof bij de beslissing om de zaak niet te verwijzen blijft, overweegt het dat de vragen van de verdediging ongebruikelijk en onnodig zijn, ‘omdat een onpartijdige en onafhankelijke behandeling een kernwaarde is van het rechterschap en de professionaliteit van de rechtspraak. Als er redenen aanwezig zijn om een zaak niet te kunnen behandelen, treedt de rechter of raadsheer niet op in die zaak. Voorafgaand aan de behandeling van deze zaak is door de raadsheren stilgestaan bij de vraag of zij deze zaak kunnen behandelen. Uit het feit dat zij een aanvang hebben gemaakt met de behandeling blijkt al dat dit het geval is. Toch gaat het hof in op de door de verdediging gestelde vragen, omdat uit de vragen een zekere suggestie spreekt die elke feitelijke grondslag ontbeert.’

Het hof nam ook beslissingen op de door procespartijen naar voren gebrachte onderzoekswensen. Het hof heeft onder meer bepaald dat meerdere getuigen moeten worden gehoord.

De volgende regiezitting staat gepland voor 27 juni om 14.00 uur. De inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting plaats in week 4 en 5 van 2023.

Dit bericht is geüpdatet op 15 april

 

Condoleance Derk Wiersum breed 2

Deel van Dossier

Derk Wiersum

Dossier Derk Wiersum op de website van het Advocatenblad

Derk Wiersum

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie