Haroon Raza deed aangifte tegen twee rechercheurs en drie officieren van justitie wegens ‘het schenden van ambtsgeheim’ en ‘het opstellen van een meinedig proces-verbaal’.

In 2018 informeerde Raza naar eigen zeggen het OM dat hij voor vertrouwelijk contact met zijn cliënten via cryptotelefoons communiceerde. Hij gaf daarbij zijn gegevens door, zodat het OM het betreffende toestel als geheimhoudertelefoon kon beschouwen.

Niettemin stuurde de plaatsvervangend hoofdofficier van het landelijk parket van het OM in maart een brief naar de Rotterdamse deken, vergezeld van een bijlage met berichtenverkeer tussen Raza en zijn cliënten. Het OM vroeg de deken dit berichtenverkeer te beoordelen. Volgens Raza ontbraken ‘zwaarwegende belangen’ die het verstrekken van deze gegevens rechtvaardigden.

Na de recente uitspraak van de rechtbank Den Bosch in de zaak van Stibbe tegen het OM liet de hoofdofficier aan de deken weten dat hij de brief introk. De communicatie tussen Raza en zijn cliënten is inmiddels vernietigd, heeft het OM aan NRC laten weten. Daarnaast nodigt het OM hem uit voor een gesprek.

Zorgelijk

De NOvA reageert verontrust. De orde wijst op de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt. ‘Dat betekent dat het OM daar geen kennis van mag nemen en het evenmin als bewijs in een strafzaak mag gebruiken,’ zegt een woordvoerder.

Op dit moment krijgen advocaten van de NOvA het advies in de communicatie met cliënten op afstand zoveel mogelijk gebruik te maken van bij de NOvA opgegeven geheimhoudersnummers. Dit systeem is van toepassing voor telefonie en sms-berichten.
De NOvA geeft aan dat bij cryptotelefoons doorgaans niet zichtbaar is dat een advocaat aan de communicatie deelneemt. Volgens de orde is de wettelijke geheimhoudersplicht daarbij niet goed te waarborgen.

Raza zegt dat hij gebruik maakte van chatgesprekken met cryptotelefoons, omdat sommige cliënten geen telefoon gebruikten voor de communicatie met hun advocaat, of communicatie via geheimhoudersnummers niet vertrouwden. Daarbij geeft hij aan dat het advies van de NOvA tot een paar maanden geleden was om gesprekken te versleutelen.

Volgens Raza is bovendien ook de communicatie via geheimhoudersnummers niet waterdicht. ‘Ik heb óók meegemaakt dat geheimhoudersgesprekken in het dossier zijn opgenomen. Dat zal niet de eerste en niet de laatste keer zijn.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie