De Raad voor Rechtsbijstand heeft de subsidieregeling voor advocaat-stagiairs in de sociale sector verlengd. Dit jaar kunnen opnieuw 175 stagiairs van sociale kantoren op overheidskosten aan de beroepsopleiding beginnen.

De subsidieregeling werd vorig jaar voor het eerst ingevoerd. Ook toen maakten 175 stagiairs er gebruik. Volgens de Raad voor Rechtsbijstand kwamen ze uit het hele land en was er sprake van diverse specialisaties.

Dit jaar komen stagiairs in aanmerking die in maart zijn gestart met de beroepsopleiding, die in totaal bijna twaalfduizend euro kost. Ook stagiairs die later starten kunnen subsidie aanvragen, totdat het subsidieplafond van twee miljoen euro is bereikt.

Volgens NOvA-bestuurder Bernard de Leest biedt de subsidie een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten, reden waarom de orde heeft aangedrongen op verlenging. ‘Veel kantoren in de sociale advocatuur kunnen het zich niet meer permitteren om nieuwe advocaten op te leiden. Dat brengt de continuïteit van de sociale advocatuur in gevaar.’

Lees meer bij de Raad voor Rechtsbijstand

Advertentie