De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarschuwt voor oplopende wachttijden. Met name bij de Omgevingskamer is sprake van een sterke instroom van zaken, in combinatie met een flink tekort aan personeel.

In het jaarverslag van de Raad van State meldt de Afdeling bestuursrechtspraak dat ze in 2021 ongeveer 9.150 zaken afgedaan. Vorig jaar bedroeg het aanbod aan nieuwe zaken ongeveer 10.700. Dat zijn zo’n 1.400 zaken meer dan in 2020, maar nog altijd minder dan vóór de coronaperiode. De gemiddelde doorlooptijd van alle zaken bedroeg 21 weken, vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

De instroom van zaken in de Omgevingskamer laat een sterk stijgende trend zien, aldus het jaarverslag. In totaal kwamen daar 2.744 nieuwe zaken binnen. Dat was al een kwart meer dan in 2020, maar ruim 130 procent meer dan in 2018. Vanwege de coronabeperkingen, de stijgende moeilijkheidsgraad van de omgevingsrechtelijke zaken en het aanzienlijke tekort aan juristen bij de directie Bestuursrechtspraak moet rekening worden gehouden met beperkte afdoeningscapaciteit en daardoor oplopende doorlooptijden, waarschuwt de Raad van State.

Op dit moment zijn er bij de Bestuursrechtspraak circa vijftig vacatures te vervullen, op een totaal van circa 215 juristen en 36 staatsraden.

Advertentie