Minister Weerwind (Rechtsbescherming) gaat navraag doen bij de Rechtspraak naar het systeem waarbij rechters elke vijf jaar verplicht van rechtsgebied veranderen. Hij doet dat op verzoek van CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, die kortere doorlooptijden bij de Rechtspraak bepleit.

In een debat over slachtofferbeleid wees Slootweg de minister woensdag op een enquête onder advocaten naar aanleiding van de lange wachttijden bij de Rechtspraak.
Daaruit bleek dat veel advocaten menen dat de Rechtspraak efficiënter kan werken door een eind te maken aan het beleid waarbij rechters periodiek van rechtsgebied moeten wisselen. In het Kamerdebat vroeg Slootweg of Weerwind die mening deelt. De minister zei dat het roulatiebeleid in de eerste plaats een zaak is van de Rechtspraak. Niettemin beloofde hij de kwestie te bespreken met de Rechtspraak en de Kamer daarover vervolgens te informeren.

Wachtkamer1

De hoge tol van het lange wachten

Advocaten en hun cliënten hebben veel last van de trage gang van zaken bij de diverse gerechtelijke instanties. De meeste zaken lopen vertraging op.

Advertentie