Diverse Kamerfracties drongen woensdag aan op extra regulering voor professionals die letselschadeslachtoffers bijstaan. Zo vroeg het PvdA-Kamerlid Songül Mutluer om wettelijk verankerd tuchtrecht voor schade-experts, zoals die ook al voor advocaten geldt.

Volgens Weerwind is het niet mogelijk om alle partijen die actief zijn in de letselschadebranche aan tuchtrecht te onderwerpen. De bewindsman heeft zijn hoop gevestigd op het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), dat in 2021 in het leven is geroepen. Steeds meer beroepsgroepen sluiten zich daar uit eigen beweging bij aan en committeren zich daarmee aan kwaliteitsnormen, aldus Weerwind. De minister zei woensdag te zullen onderzoeken welke partijen zich niet wensen aan te sluiten bij het NKL en waarom niet. In de loop van volgend jaar wil hij beslissen of er voor die categorie aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het VVD-Kamerlid Ellian toonde zich woensdag niet gerust over die aanpak. Hij maakte duidelijk niet veel vertrouwen te hebben in het zelfregulerend vermogen van de sector. ‘Er is een ongereguleerd deel waar de minister geen zicht op heeft. Ik heb ze meegemaakt, dat zijn gewoon beunhazen. Ik kan het niet anders verwoorden. Ze verkopen dossiers en behartigen de belangen van hun cliënten niet goed.’

Weerwind liet zich echter niet opjagen. Hij wil vasthouden aan zijn tijdpad en legde de bal terug bij Ellian. ‘Als u mij met uw praktijkervaring de cowboys kunt aanwijzen, geeft u mij meer focus en richting om dit vraagstuk aan te pakken.’

OM-afdoening

De Tweede Kamer had woensdag ook de nodige kritiek op het grote aantal OM-afdoeningen, waarbij de belangen van slachtoffers onvoldoende worden meegewogen. Bij een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie kan een slachtoffer of nabestaande geen beroep doen op het spreekrecht en evenmin een toelichting geven op de beoogde schadevergoeding voor de benadeelde partij. Weerwind zei niet doof te zijn voor het signaal, maar wil daarover eerst in gesprek met het college van procureurs-generaal. Pas als dat onvoldoende resultaat oplevert, wil hij andere maatregelen overwegen.

tim-bueters-profiel

Wildwest in de letselschade­praktijk

Letselschadeadvocaten klagen over gedrag van schadeverzekeraars. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met malafide bureaus en trage procedures.

Advertentie