In tegenstelling tot een aantal andere bedrijfstakken hebben juridische dienstverleners weinig te lijden gehad onder de coronacrisis. Ook in 2021 kon de gestage groei van de jaren daarvoor worden voortgezet. Een groei in bedrijfsinvesteringen zorgde voor een stijgende vraag naar managementadvies en juridische dienstverlening. De gehele gespecialiseerde zakelijke dienstverleningsbranche, waaronder accountants, architecten en reclamebureaus, zag de omzet in 2021 met 12 procent toenemen, terwijl de winst met 25 procent groeide.

Voor advocatenkantoren lag de omzetgroei met 5 procent onder het gemiddelde, maar de winstgroei met 31 procent juist boven het gemiddelde. Volgens SRA hangt het hogere winstpercentage samen met de personeelskosten. Waar andere bedrijven in de branche die met 7,6 procent zagen groeien, stegen de personeelskosten bij advocatenkantoren slechts minimaal.

SRA wijst erop dat de cijfers voor de advocatuur zijn gebaseerd op de jaarrekeninggegevens van zestig kantoren. De cijfers geven daarmee wel een beeld, maar zijn niet representatief voor de gehele advocatuur, aldus een woordvoerster. SRA noemt het behoud van goede medewerkers de grootste uitdaging voor de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening. Met name de hoge werkdruk leidt tot een vervroegde uitstroom van werknemers naar andere bedrijfstakken.

Advertentie