In een Tweede Kamerdebat woensdag brak VVD’er Ulysse Ellian een lans voor het bevorderen van mediation, een pleidooi dat Kamerbreed wordt gedragen. Een wettelijk kader en een centraal register voor mediators kunnen volgens Ellian daarbij helpen.

Eind april belegde Ellian een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van verenigingen en andere experts betrokken bij mediation. Ook toen bestond het idee dat mediation bij wet geregeld moet worden. De stakeholders werden het er ook over eens dat er een centraal kwaliteitsregister moet komen. Over de vraag hoe dat register ingericht moet worden, werden ze het echter niet eens.
De kwestie sleept al vele jaren. In 2016 bracht toenmalig minister Ard van der Steur een wetsvoorstel in consultatie. Dat voorstel verdween in de vergetelheid toen Van der Steur moest aftreden.

Consensus

Tijdens de commissievergadering vroeg Ellian de huidige minister hoe hij aankijkt tegen een wettelijk kader en een centraal register met eenduidige kwaliteitseisen voor mediators. Weerwind zei daar voorstander van te zijn, maar wees ook op eerdere wetsvoorstellen die niet van de grond kwamen. ‘Het ontbrak aan consensus binnen de beroepsgroep over wat de wet zou moeten regelen, of er een register moet komen en welke organisaties toegang hebben tot dit register.’

Weerwind heeft de afgelopen periode gesproken met vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waaronder de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het ADR Register. Hij roept de verschillende partijen op om met een gedragen voorstel te komen voor een centraal register, zei hij tijdens het debat. Daarvoor krijgen ze tot het eind van het jaar. ‘Ik wil de mediationorganisaties oproepen daadwerkelijk naar elkaar toe te bewegen en niet vast te blijven houden aan de eigen, inmiddels bekende standpunten.’ Mochten de verenigingen er niet uitkomen, dan zal minister Weerwind de rol van deze verenigingen om tot een centraal register te komen, overnemen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie