Het CvA, waarin circa vijftig advocaten uit alle elf arrondissementen zitting hebben, vergaderde donderdag in Den Haag over het plan van minister Weerwind (Rechtsbescherming) om de verantwoordelijkheid voor het toezicht over te hevelen van de lokale dekens naar de nieuwe landelijk toezichthouder, de LTA. De bewindsman beraadt zich nog over de toekomstige rol van de lokale dekens.

Takenpakket
De lokale dekens stemmen in met de komst van de LTA, maar vinden wel dat zij daar onderdeel van moeten uitmaken. Alleen dan is ook in de regio goed toezicht te garanderen, menen ze. Om belangenverstrengeling te vermijden willen ze het huidige takenpakket splitsen, zodat de regionale toezichthouder niet langer dezelfde persoon is als de voorzitter van de raad van de orde.

Niet-advocaten
Het CvA vergaderde donderdag achter gesloten deuren over de kwestie. Na afloop van de besloten bijeenkomst nam het college in de openbare vergadering een motie aan, waarin het impliciet aandringt op sluiting van de gelederen. De algemene raad van de NOvA kreeg de opdracht een visie op het toezichtsmodel te ontwikkelen en die af te stemmen met zowel CvA als dekenberaad. Volgens een van de afgevaardigden betekent de motie nadrukkelijk niet dat het CvA zich achter of juist tegenover het dekenberaad schaart. ‘Het is een oproep aan de algemene raad om het in goed onderling overleg te regelen en de eenheid te bewaren.’

Algemeen deken Robert Crince le Roy zei de motie te omarmen. ‘Het belang van eenheid binnen de balie onderstrepen wij’, aldus Crince le Roy.

Het CvA stelt verder als eis dat er bij de LTA geen niet-advocaten als toezichthouder komen te werken. Hoewel minister Weerwind daar vooralsnog geen signalen over heeft gegeven, bestaan er op dat punt zorgen. Die zijn met name ingegeven door een recent advies van het College van Toezicht (CvT). Daarin wordt er op aangedrongen in het landelijk toezichtorgaan ook ruimte te maken voor ‘de blik van buiten’. De kennis van de advocatuur is waardevol en noodzakelijk, maar kennis van en ervaring met toezicht is dat evenzeer, aldus het CvT.

Financiering
Het College van Afgevaardigden heeft wel het pleidooi van de dekens overgenomen om de financiering van het toezicht op andere leest te schoeien. Op dit moment betalen alle advocaten mee aan het toezicht, via een hoofdelijke omslag. In de toekomst moet dat een ‘gedifferentieerde kostenverdeling’ worden, waarbij grote kantoren meer betalen dan individuele advocaten.

Toezicht-2-

Deel van Dossier

Toezicht advocatuur: kroniek van het voortschrijdend inzicht

Het toezicht op de advocatuur is inzet van een stevig debat. Dit dossier biedt een chronologisch overzicht van de berichtgeving over de kwestie.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie