Mijntje Lückerath-Rovers (53) is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University en commissaris bij NRC Media, Diergaarde Blijdorp en het Erasmus MC.

Volgens bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage haalt Pels Rijcken met het instellen van een RvC met een voorzitter van buiten de advocatuur de blik van buiten naar binnen. ‘De kritische en opbouwende blik van Mijntje Lückerath-Rovers gaat ons bovendien helpen de organisatie verdergaand te professionaliseren.’

Volgens de bekendmaking van Pels Rijcken moet de RvC een klankbord vormen voor het bestuur, tegenspraak bieden en gevraagd en ongevraagd advies geven. De RvC gaat toezicht houden op het beleid van het bestuur en de realisatie van de strategische doelstellingen. Ook ziet hij toe op de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggeving en het informatiebeveiligingsbeleid.

Advertentie