De nieuwe kieswet die de emir van Qatar in 2021 uitvaardigde was oneerlijk, vonden veel Qatari. Door onderscheid tussen burgers met grootvaders die in Qatar geboren zijn, andere geboren Qatari en genaturaliseerden, werden veel burgers van kiesrecht uitgesloten. Het leidde in augustus 2021 tot protesten van leden van de Al Murra-stam van wie veel leden door de uitzondering werden gediscrimineerd. Ook de advocatenbroers Hazza en Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri behoren tot deze stam, vertelt Al-Malki.

Broer Hazza nam deel aan protesten en sprak zich uit op Twitter. Hij werd gearresteerd. Toen broer Rashed zich bij de autoriteiten meldde om als advocaat voor hem op te treden, werd ook hij vastgezet. Ze kwamen in isolatiecellen te zitten, mochten niet zelf een advocaat kiezen en kregen na een rechtszitting achter gesloten deuren levenslange gevangenisstraffen opgelegd voor zaken als het verspreiden van valse geruchten om de nationale belangen te schaden en opruiing.

Dictatuur
Activist Adbullah Al-Malki: ‘Ik heb hun familie gesproken, er is geen enkel contact mogelijk. De mannen kunnen nog in hoger beroep, maar dat is zinloos. Qatar is een dictatuur, ze willen elke oppositie elimineren.’

Al-Malki zelf is ook verdachte in een strafzaak in Qatar. ‘Ik word gezien als staatsvijand. Twintig jaar geleden ben ik begonnen me uit te spreken over de mensenrechtenschendingen, vooral waar het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Na een speech van mij op nieuwszender Al Jazeera heb ik veertien jaar een reisverbod gehad. Ze ontnamen me in 2005 ook mijn burgerschap, dankzij druk van Amnesty International heb ik dat in 2007 weer teruggekregen. Ik heb geen strafblad, maar toen ik om medische redenen in Duitsland was, weigerde de ambassade mijn paspoort te verlengen.’

Al-Malki kreeg verblijfsrecht in een Europees land (om veiligheidsredenen wordt niet gepubliceerd welk land). Hij probeert nu in Europa steun te vinden voor zijn strijd tegen het regime. In juni was hij bij het Europees Parlement. ‘Ik heb opgeroepen om druk uit te oefenen op het regime om de mensenrechten te respecteren en de politieke gevangenen vrij te te laten. Ook Rashed en Hazza ad-Marri heb ik bij name genoemd. Als de EU de politieke verbanden met Qatar verbreekt en Qatari niet meer toelaat in Europa, zal dat grote impact hebben,’ zegt hij.

WK voetbal
Maar de realiteit is dat in november en december van dit jaar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar zal worden gehouden. ‘Daar heb ik een slecht gevoel over. Het is een schande dat deze regering het wereldkampioenschap organiseert. Voor de camera’s zijn er mooie plaatjes. Maar achter de schermen worden de rechten van de mensen die eraan werken geschonden. Ze worden uitgebuit en met twaalf op een kleine kamer gehuisvest, in smerige huizen, zonder douche. Dit regime ziet zichzelf als hoger dan andere mensen. De inwoners staan op het tweede plan, en buitenlandse werknemers zijn in hun ogen derde- of vierderangs.’

De beschuldigingen tegen Al-Malki kunnen leiden tot de doodstraf, maar ook zo’n veroordeling zal Al-Malki niet tot zwijgen brengen, zegt hij. ‘Mijn strijd is vreedzaam en rechtvaardig. Ik heb van jongs af aan geleerd dat alle mensen gelijk zijn, en dat leer ik ook weer aan mijn kinderen. Mijn oudste zoon is twaalf, hij zegt dat hij trots op me is – maar ik ben wel bezorgd om mijn familie. Mijn kinderen zijn in Qatar en de overheid schuwt het niet om geweld te gebruiken tegen familieleden van hun tegenstanders.’

Lawyers for Lawyers heeft op 24 mei samen met andere organisaties de Qatari autoriteiten opgeroepen het vonnis tegen de advocaten Rashed en Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri te herroepen en alle aanklachten te laten vervallen.

Amnesty International is een brievencampagne begonnen om Hazza en Rashed al-Marri vrij te krijgen, zie https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/5603/2022/en.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie