Mr. X kreeg de arbeidszaak binnen via een adviseur van de cliënt. Die adviseur gaf mr. X de opdracht de cliënt bij te staan. Mr. X kon zijn declaraties bij de adviseur indienen, die vervolgens de kosten aan de cliënt zou doorberekenen. Mr. X liet de adviseur weten wat zijn uurtarief was, en hoeveel uren hij maakte.

In mailwisselingen tussen de cliënt en de adviseur die mr. X in kopie ontving kon hij lezen dat er tussen die twee felle discussies waren over de rekeningen die de adviseur de cliënt stuurde.

Bij de raad van discipline in Den Haag kwam de cliënt van mr. X met een serie klachten over de dienstverlening. Hij had volgens de cliënt telkens tegen het financiële belang van de cliënt in geadviseerd, zonder opdracht een notitie geschreven, zinloze bijeenkomsten met de werkgever bijgewoond, te laat en zonder goedkeuring verweer gevoerd, geen berekening gemaakt van de billijke vergoeding en verzuimd gedeelten van het concept-verweer van de cliënt over te nemen.

Onzorgvuldig

Geen van de klachten in dit rijtje werd gegrond verklaard. Toch kreeg mr. X een waarschuwing.

Want volgens de tuchtrechter zat de ‘pijn bij klager’ erin dat de kosten waren opgelopen zonder dat mr. X hem had geïnformeerd. De klachten over vermijdbare kosten waren volgens de tuchtrechter eigenlijk gericht tegen het oplopen van de rekening. Dat bleek volgens de tuchtrechter ook uit vragen die de cliënt in zijn repliek over tarief en gemaakte uren had gesteld.

Op mr. X rustte de plicht niet alleen zijn opdrachtgever, maar ook de cliënt, die uiteindelijk voor de kosten zou opdraaien, ‘periodiek, deugdelijk, gespecificeerd en bij voorkeur schriftelijk’ op de hoogte te houden van zijn tijdsbesteding en zijn tarief. Dat had hij niet gedaan, en dat was onzorgvuldig en onbetamelijk.

Klacht toevoegen

Kan de raad van discipline zomaar zo’n niet expliciet gemaakte klacht toevoegen? Daar lijkt het wel op: hij mag de klacht (ook) ambtshalve aanvullen, zie artikel 46d lid 9 Advocatenwet. In dit geval overwoog de tuchtrechter dat ‘gesteld noch gebleken’ was dat mr. X de cliënt wél op de hoogte had gesteld. Maar kwam op de zitting aan de orde hoe de raad de klacht uitlegde? En hoe reageerde mr. X daar op? En hoe verhoudt de onbekendheid van cliënt met tarief en uren zich tot het feit dat hij met de adviseur over de rekeningen discussieerde?

Dat blijkt niet uit de uitspraak. Beroep staat nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie