Het extra geld is onder meer bedoeld voor extra rechters, investeringen in digitalisering en innovatie, en de behandeling van rechtszaken met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Ook komt geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering waardoor rechtspraak maatschappelijk effectiever wordt en rechters meer ruimte krijgen om te reflecteren op hun werk.

Met deze aanzienlijke investering in de rechtsstaat voegt het kabinet daad bij woord,’ stelt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij verwijst daarbij naar de toezegging van uit het regeerakkoord, waarmee het kabinet 200 miljoen euro voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie gezamenlijk reserveerde. ‘De jaren waarin vooral werd bezuinigd op rechtspraak lijken achter de rug. En dat komt op een goed moment, want onze organisatie staat voor grote uitdagingen op het gebied van doorlooptijden, een te hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt.’

Extra rechters

Een deel van de toegezegde 155 miljoen euro is bestemd voor het aantrekken en opleiden van extra rechters. Naves: ‘We hebben op dit bedrag al een verschot genomen door onze opleidingscapaciteit te vergroten van 80 naar 130 plekken per jaar. Die plekken worden op dit moment volledig benut. Het opleiden van nieuwe rechters duurt echter een paar jaar. Het effect van deze investering is dus niet meteen merkbaar, maar op termijn maakt dit een groot verschil.’

Ook wordt er fors geïnvesteerd om de Rechtspraak op digitaal vlak toegankelijker te maken en de online dienstverlening van de Rechtspraak te verbeteren. Daarnaast is een groot deel van het toegezegde geld bestemd voor de behandelingen van zaken die gaan over ondermijnende criminaliteit.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie