Op de website wordt uitleg gegeven over het toezicht op de advocatuur in het algemeen, de Wwft en de samenstelling en governance van het dekenberaad. Verder zijn de jaarverslagen en de jaarplannen op de site gepubliceerd.

De website kwam in de lucht daags nadat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zijn plannen voor één centraal toezichthouder (Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA)) naar buiten bracht. Kort daarop liet het dekenberaad weten deel uit te willen gaan maken van dit nog op te richten centrale orgaan. Alleen op die manier is ook in de regio goed toezicht te garanderen, stellen de dekens. De timing is toeval, reageert Eef van de Wiel, voorzitter van het dekenberaad. ‘Het was eigenlijk de bedoeling dat de website 1 januari al live ging. We zijn er al twee jaar mee bezig.’

Als toezichthouders moeten we transparant, zichtbaar en vindbaar zijn, zegt Van de Wiel. ‘De website moet daarbij helpen. ‘Zichtbaar voor de buitenwereld en bijvoorbeeld ook vindbaar voor organisaties als het Landelijk Parket met betrekking tot ondermijning. Ander voorbeeld is dat we nu aan het werven zijn voor een externe bezwarencommissie in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving. Sollicitanten voor zo’n commissie moeten ons kunnen vinden. Dat soort dingen gaan er in de toekomst steeds meer komen, helemaal als er een centraal toezichtsorgaan is.’

Toezicht-2-

Deel van Dossier

Toezicht advocatuur: kroniek van het voortschrijdend inzicht

Het toezicht op de advocatuur is inzet van een stevig debat. Dit dossier biedt een chronologisch overzicht van de berichtgeving over de kwestie.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie