De leerstoel is gevestigd door de Nederlandse gerechtshoven en valt onder het departement Department of Private, Business & Labour Law. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en de roep om meer aandacht voor de ‘menselijke maat’ hebben invloed op rechtspraak in alle instanties. Het appelrecht wordt daarnaast beïnvloed door veranderingen in de procedure in eerste aanleg en in cassatie. Wat betekent bijvoorbeeld de centrale rol die de mondelinge behandeling in de civiele procedure heeft gekregen voor de appelprocedure? Heeft de veranderende positie van de Hoge Raad, die zich meer concentreert op rechtsvorming, gevolgen voor de appelrechtspraak? Hebben de hoven een algemene taak op het gebied van kwaliteitscontrole of -verbetering en zo ja, vervullen zij die taak voldoende?

Aan de hand van dit soort vragen zal Groeneveld-Tijssens de komende jaren onderzoek doen naar de appelrechter. Daarbij heeft de invloed van input van partijen, de rechter in eerste aanleg en de advocaat (in hoger beroep) op de output in hoger beroep haar specifieke aandacht.

Groeneveld-Tijssens houdt zich als advocaat bij de Hoge Raad sinds een aantal jaren intensief bezig met appelrechtspraak. Zij heeft een brede cassatiepraktijk bij AKD en behandelde als cassatieadvocaat zaken over onder andere contracten- en aansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht, vervoersrecht en procesrecht. Zij procedeert niet alleen in cassatie, maar ook in feitelijke instanties. Ook kijkt zij regelmatig mee met advocaten die procederen in hoger beroep en geeft zij hen advies over (appel)procesrechtelijke aspecten van de zaak. Eerder deed ze promotieonderzoek naar de verklaring voor recht. Na haar promotie in 2015 is zij verbonden gebleven aan Tilburg University als fellow.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie