Een constitutief vonnis legt de rechtsverhouding tussen twee partijen vast, zodat op die rechtsverhouding latere acties kunnen worden gebaseerd. Het constitutieve vonnis schept een nieuwe materiële rechtstoestand, dan wel doet een bestaande rechtsbetrekking teniet. Aldus bijvoorbeeld scheiding van echt of van tafel en bed; ontbinding van een overeenkomst; faillietverklaring; vernietiging van een octrooi. Dergelijke vonnissen worden steeds gegeven in een bodemprocedure.

Lees het volledige artikel in het septembernummer van het Advocatenblad.

Advertentie