Met de boerenprotesten heeft het recht op demonstratie nieuw elan gekregen. Dat komt in hoofdzaak door de trekker. Daarmee wordt de uitoefening van rechten een stuk effectiever.

De gelukszoeker die in de cabine van een 500 pk Fendt zit, kan zijn wensen en bezwaren iets beter kracht bijzetten dan de drommel die met een versleten slaapzak in Ter Apel aankomt.

Boeren hebben door de jaren heen veelvuldig geprotesteerd. Tegen de ruilverkaveling, het mestbeleid, de vermindering van de EU-subsidies, om maar wat te noemen. En nu dus het stikstofbeleid. De inzet van trekkers kwam begin jaren zestig al in zwang, met de opkomst van boer Koekoek. Ze waren toen nog niet zo groot. De nostalgische tractor heeft zich inmiddels tot de plofkip onder de landbouwvoertuigen getransformeerd. Ontzagwekkende hormonale monsters die, bereden door heethoofdige farmers, het Malieveld omwoelen, wegen blokkeren en afval dumpen op de snelweg. Politiechef Willem Woelders vindt repressie het foute antwoord en toont begrip voor de acties. Hij zei dat hij namens veel politiemensen sprak. Nee, eerst moest maar eens naar de oorzaken van de protesten worden gekeken. En dat horen we de politie niet vaak zeggen. Dat hij zich – ongetwijfeld onder druk van bovenaf – hernam in de weken die volgden, ontneemt niet de lading die hij aan zijn woorden gaf.

Het is makkelijker om met de knuppel te zwaaien naar klimaatactivisten die zomaar op de openbare weg gaan zitten. De weerloze demonstrant vangt de klappen op om onbestrafte ordeloosheid elders te compenseren. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Demonstranten met een trekker hebben meer recht van spreken.

Klimaatactivisten, woningzoekers, natuurbeschermers, gedupeerde Groningers, toeslagouders; zij bezitten geen grote machines om hun argumenten kracht bij te zetten. Misschien kunnen zij zich ook maar beter boer noemen. Boer is immers geen beschermde titel. Klimaatboeren. Asielboeren. Boerenblokkades voor betaalbaar wonen. Toeslagboeren. Misschien dat het helpt.

En voor de stikstofboeren zoeken we snel een oplossing. Het beste is om de ruilverkaveling weer terug te draaien. Zo krijgt iedereen weer zijn eigen versnipperde lapjes landbouwgrond terug met mooie houtwallen en slootjes daartussen. Terug naar de kleine boer. De trekkers zullen meekrimpen. En de mastodonte machines kunnen worden ingezet door de klimaatboeren, die nodig moeten oprukken naar Den Haag. Daar zal dan alle begrip voor zijn.

Matthijs Kaaks

Profile page
Advertentie