De advocaat stond de cliënt bij in een juridisch geschil, maar gaf haar daarnaast ook opdracht voor een (privé)verbouwing. De advocaat weigerde echter hiervoor de rekening te betalen omdat hij vond dat de verbouwing niet goed was uitgevoerd.

Wanneer de cliënt de advocaat via Whatsapp vraagt de factuur voor de verbouwing te betalen, komt er een stroom aan onbehoorlijke berichten van de kant van de advocaat op gang. ‘Ik hoop dat je geniet van de foto’s. Dagvaarding volgt wel.’ ‘Gewoon ordinair prutswerk wat jij levert!’ ‘Jij legt jou werkzaamheden neer na het leveren van prutswerk.’ ‘Beetje de jongens acht mijn rug om bedreigen om het werk neer te leggen. Achterbaks figuur ben jij!’ ‘Achterbaks figuur. Ik bepaal zelf wel hoe ik met jou communiceer.’ ‘Hey achterbakse druk tijdens de vakantie begrijp ik zo. Goed bezig! Geniet er van ik weet waar je mee bezig bent! Succes achterbakse!!’ ‘Vergeet niet iedereen uit te schelden!! Succes!!’

Onbeschoft

De raad is duidelijk in zijn oordeel. ‘Door zakelijke en privébelangen te vermengen heeft de advocaat zijn onafhankelijkheid en integriteit op het spel gezet. Verweerder heeft zich onbeschoft uitgelaten tegen klager en hij heeft zonder grond volhard in zijn weigering om het dossier van klaagster aan de opvolgend advocaat te verstrekken. Dit alles is onbetamelijk en vergt dat een zware maatregel wordt opgelegd aan verweerder.’

De advocaat heeft volgens de raad in strijd met meerdere kernwaarden gehandeld (onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid). ‘Verweerder heeft antecedenten op het vlak van kwaliteit van dienstverlening en financiële integriteit; hij heeft in dat verband al meerdere maatregelen opgelegd gekregen die in zwaarte opliepen. Naar het oordeel van de raad is gelet op het voorgaande de maatregel van schrapping van het tableau passend.’

Lees hier de uitspraak

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie