Volgens de evaluatie schiet de overheid ernstig tekort in de jeugdbescherming. Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld (OTS) of uit huis worden geplaatst, krijgen niet de hulp waar ze recht op hebben, stellen wetenschappers van de Universiteit Leiden in het onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor hun onderzoek spraken ze met ouders, kinderen, pleegouders, jeugdbeschermers, advocaten en rechters.

Een van de aanbevelingen in het rapport is om bij uithuisplaatsingen standaard een advocaat toe te voegen aan ouders en kind, ongeacht of het gaat om een maatregel van OTS of gezagsbeëindiging.

Tegen Nieuwsuur zei Weerwind het onwenselijk te vinden dat ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen juridisch niet goed worden ondersteund. De bewindsman vindt dat ze altijd moeten kunnen rekenen op rechtsbijstand. In een brief aan de Tweede Kamer belooft hij in november met een plan van aanpak te komen.

Advertentie