Het College van Toezicht Advocatuur (CvT) moet op zoek naar een nieuwe bestuurder. Eén van de drie leden, het kroonlid Jeroen Kremers, heeft te kennen gegeven geen nieuwe termijn te ambiëren.

De NOvA is inmiddels gestart met de werving van een opvolger. Kremers is sinds 1 januari 2019 lid van het CvT. In de afgelopen jaren pleitte hij voor versterking van het toezicht op de advocatuur.

Eerder was Kremers als topambtenaar bij het ministerie van Financiën betrokken bij het toezicht op de financiële markten. Naast zijn nevenfunctie bij het CvT bekleedt hij diverse andere toezichtfuncties, onder meer bij banken en als staatsagent bij de KLM.

Het College van Toezicht Advocatuur bestaat in totaal uit drie leden. Twee leden zijn benoemd bij koninklijk besluit na aanbeveling door de NOvA. Deze leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren.  Sinds 1 januari van dit jaar is ook Roelie van Wijk kroonlid. De algemeen deken is op grond van de wet voorzitter van het college van toezicht, hoewel hij dat in de praktijk overlaat aan een van de kroonleden.

 

Jeroen Andre CVT

‘Toezicht deken moet snel beter’

Het college van toezicht vindt dat het toezicht door de dekens binnen twee jaar moet zijn verbeterd.

Advertentie