De kans om een incident mee te maken is het grootst voor advocaten die werken in het insolventierecht, strafrecht, letselschaderecht en personen- en familierecht. Advocaten werkzaam bij kleine kantoren (minder dan negen advocaten)  hebben het afgelopen jaar vaker een incident van agressie meegemaakt dan advocaten werkzaam bij grotere kantoren.

Verbaal

De meest voorkomende vorm van agressie is verbale agressie (41%). Daarna volgen intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%).

Vier op de tien zegt in een jaar tijd meerdere incidenten te hebben ervaren. Van de advocaten die een incident hebben meegemaakt, ervoer ruim een derde (37%) dit incident als ernstig. Vooral advocaten die te maken hebben gehad met bedreiging beoordeelden het incident als ernstig (63%).

In de helft van de gevallen (50%) komt de agressie van de (voormalige of huidige) cliënt van de advocaat. Dit is met name in de vorm van verbale agressie. In een derde (33%) van de incidenten komt de agressie vanuit de wederpartij, vooral in de vorm van bedreiging.

Inzicht

De NOvA gaf I&O Research de opdracht het onderzoek te doen om inzicht te krijgen in de mate waarin advocaten bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag. Bijna 1.100 advocaten namen in mei deel aan de enquête.

De resultaten komen overeen met het onderzoek dat het Advocatenblad drie jaar geleden liet uitvoeren, kort na de moord op Derk Wiersum. Lawyers for Lawyers wees de Mensenrechtenraad van de VN deze zomer op de groeiende onveiligheid waarmee advocaten in Nederland te kampen hebben. De VN buigt zich in november in Geneve over de mensenrechten in Nederland, hetgeen kan uitmonden in aanbevelingen aan de Nederlandse overheid.

cover9

Gevoel van onveiligheid groeit

De moord op Derk Wiersum heeft het gevoel van onveiligheid onder advocaten vergroot, blijkt uit onderzoek van het Advocatenblad.

L4L klein

L4L waarschuwt VN om groeiende onveiligheid

In een rapport voor de VN waarschuwt L4L voor de groeiende onveiligheid waarmee advocaten in Nederland te kampen hebben.

Advertentie