Met deze woorden benadrukte koning Willem-Alexander in zijn troonrede het belang dat het kabinet hecht aan veiligheid. Zorgen voor veiligheid in een sterke en goed functionerende rechtsstaat is een kerntaak van de overheid, aldus de koning. ‘De aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft de hoogste prioriteit. Nationaal en internationaal moet het verdienmodel van de georganiseerde misdaad worden verstoord. Het moet veel makkelijker worden criminele vermogens af te pakken en crimineel handelen vanuit de gevangenis een halt toe te roepen.’

Aan de preventieve kant wil het kabinet via opleiding, werk en begeleiding voorkomen dat jonge mensen in de criminaliteit terechtkomen. ‘Daarnaast werkt het kabinet aan een betere toegang tot het recht. De griffierechten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf gaan omlaag en de vergoedingen voor de sociale advocatuur gaan omhoog.’

Volgens de koning moeten alle inwoners van Nederland hun recht kunnen halen. Het kabinet voelt de absolute plicht recht te doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire, zei hij. ‘Het blijft pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen en gezinnen in grote problemen zijn gekomen door fouten en nalatigheid van de overheid. Alles is gericht op zo snel mogelijke compensatie en zo snel mogelijk herstel. Helaas kost dat tijd, ondanks de inspanningen van veel mensen en een ruime inzet van middelen.’

Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen, werkt het kabinet ondertussen aan verbetering van de publieke dienstverlening en daarmee aan mogelijk herstel van vertrouwen, aldus Willem-Alexander. ‘Regels kunnen en moeten eenvoudiger en minder rigide, zodat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden niet meteen in de problemen komen als zij een extraatje ontvangen.’

Begroting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid reserveert volgend jaar 553 miljoen euro voor toevoegingen in de gefinancierde rechtsbijstand. Dat is 8,5 miljoen euro meer dan dit jaar en bijna 150 miljoen meer dan in 2021.

Advertentie