De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden gaf begin september mr. X een voorwaardelijke boete van € 1000, die hij niet hoeft te betalen als hij zijn voormalige cliënt binnen vier weken na het onherroepelijk worden van de uitspraak de eigen bijdrage van € 143 terugbetaalt.

Mr. X zou deze cliënt bijstaan in een geschil met de NAM na aardbevingsschade, maar hij liet hem volgens de tuchtrechter lelijk zitten. Mr. X deed telkens maar niks, was voor de cliënt onbereikbaar en het kort geding waar hij steeds over begon zette hij nooit in gang. Ook had hij het dossier niet aan de nieuwe advocaat willen doorgeven.

Volgens de raad had mr. X nooit oog voor de grote financiële zorgen van zijn cliënt en de emoties die inmiddels jarenlang diens leven bepaalden. Mr. X had al een pittig tuchtrechtelijk verleden en krijgt nu zes weken schorsing, plus die voorwaardelijke boete dus. Dat is het enige wat hem op dit moment kan raken, want hij heeft zich  uitgeschreven als advocaat. Hij kan nog in beroep.

Kengetallen

Het is niet de enige voorwaardelijke boete dit jaar. De raad van discipline Amsterdam legde vier keer een voorwaardelijke boete van € 2.500 op aan advocaten die niet voldeden aan het verzoek van de deken om financiële kengetallen aan te leveren.

Het verweer van mr. X in een van deze zaken dat hij niet hoefde mee te werken aan die vermaledijde ‘uitvraag’ omdat hij de deken tijdens een kantoorbezoek alles al had laten zien, vond bij de raad geen gehoor. Alle vier kregen ze naast de voorwaardelijke boete een berisping.

Excessief declareren

De enige ónvoorwaardelijke boete die dit jaar tot nu toe op tuchtrecht.nl te vinden is, dateert van februari en betreft een geval van excessief declareren. De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden bestrafte een advocaat die (onder meer) € 60.000 declareerde bij een toevoegingscliënt met een voorwaardelijke schorsing van zes weken en een boete van € 5.000.

Dat tuchtrechters een geldboete kunnen opleggen is te vinden in artikel 48 Advocatenwet. Deze mogelijkheid werd aan het maatregelenarsenaal van de tuchtrechter toegevoegd bij de grote herziening van 1 januari 2015. De Raad van State wilde dat graag, het zou moeten worden ingevoerd bij alle aan tuchtrecht onderworpen beroepen. Tuchtrechters leken niet enthousiast, maar je ziet nu misschien toch zo langzamerhand een lijntje verschijnen.

 

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie