Dinsdag vond bij de rechtbank Amsterdam de vierde proforma-zitting in de zaak 26 Mandel, de strafzaak tegen de advocaat, plaats. Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi, wordt er onder meer van verdacht dat hij een half jaar lang criminele plannen van Ridouan Taghi zou hebben doorgespeeld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht. Vorige week legden advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza de verdediging van Taghi neer, waarna Seebregts zich stelde.

Seebregts liet weten het dossier niet in detail te hebben gelezen vanwege de korte voorbereidingstijd. Toch streeft hij, net als zijn cliënt, naar een inhoudelijke behandeling in december. Volgens Seebregts is er sprake van ‘een communicatielijn die parallel liep’ en die ook al liep lang voordat Youssef Taghi werd aangehouden.

Enorme druk

Hij haalde daarbij verschillende skyberichten aan. ‘Zo schreef de zoon van Ridouan Taghi ruim een half jaar voordat Youssef Taghi zijn neef voor het eerst bezocht in de EBI in Vught aan Italiaanse maffiabaas Imperiale “dat er nog steeds soms mogelijkheden worden gevonden om met hem te communiceren”. Ook wordt aan de zus van Ridouan Taghi gevraagd om een bericht aan Ridouan “woord voor woord” via zijn advocaat aan hem door te geven. Daarnaast wordt gesproken over het meegeven van brieven voor Ridouan Taghi door zijn advocaat Inez Weski.’

‘Er blijkt uit dat cliënt niet de lifeline naar buiten was, in ieder geval niet de enige,’ zei Seebregts. ‘Er blijkt ook uit wat een enorme druk deze man kennelijk kan uitoefenen, ook op integere professionals, om te doen wat hij wil. Weski is een kundige advocaat. Ze is integer, maar ook een krachtige persoonlijkheid. Ze doet dit liever niet, maar het lijkt er dus op dat ook zij niet bestand bleek tegen de druk.’

Weski reageerde dinsdag op vragen van journalisten over de beweringen van Seebregts verbolgen. ‘Het is onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar.’ Eerder onderzoek van het OM heeft volgens haar niets onrechtmatigs van haar kant aan het licht gebracht. ‘Ik zou me niet opnieuw tegenover een advocaat moeten hoeven verdedigen.’

Voorlopige hechtenis

Seebregts vroeg tijdens de zitting verder om het schorsen van de voorlopige hechtenis. Het OM bleef bij zijn standpunt. Over het verweer dat er meerdere communicatielijnen zouden zijn zegt de officier van justitie ‘dat het handelen van een ander niets afdoet aan het handelen van Youssef Taghi’.

De rechtbank concludeerde dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de stelling dat er sprake was van een parallele communicatielijn. Uit nader onderzoek is slechts een vermoeden gerezen dat advocaat Weski door de familie van Ridouan Taghi is benaderd, maar dat dat ergens toe heeft geleid blijkt nergens uit, zei de rechtbank. Youssef Taghi blijft dan ook vastzitten. De rechtbank wees wel het verzoek toe om Ridouan Taghi als getuige te horen. Dat gaat de rechtbank zelf doen via telehoren op een openbare zitting.

Youssef Taghi liet dinsdag weten geen vertrouwen meer te hebben in het rechercheteam dat zijn zaak onderzoekt. Hij weigerde om die reden vorige maand mee te werken aan een laatste verhoor. Volgens hem ligt de focus van politie en justitie enkel en alleen op hem en is er te weinig aandacht voor de andere communicatielijnen. ‘Er wordt met twee maten gemeten.’ Taghi zei wel vragen te willen beantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die staat gepland voor 14, 16 en 19 december.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie