Voorstel is om een samenwerkingsverband in de vorm van een coöperatieve rechtsvorm tussen de sociale advocatuur, haar ketenpartners, de Praktizijnsbibliotheek en LexIQ op te zetten. Een geïntegreerde, digitale juridische werkomgeving moet het werk efficiënter maken, stelt Maurits Hertzberger, mede-eigenaar van legal tech start-up LexIQ. Hij is samen met compagnon Ewout Mante, sociaal advocaat Frits van Dijk (Het Raadskwartier Advocaten) en Maarten Bohlken (Praktizijnsbibliotheek) initiatiefnemer van het plan.

‘De instroom van jonge juristen blijft achter en sociaal advocaten zijn (te) veel tijd kwijt aan niet-juridisch-inhoudelijke taken,’ stelt Hertzberger op basis van eigen onderzoek en het rapport Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur. Dit kan volgens hem deels worden opgelost door een efficiëntieslag te maken met behulp van digitalisering van bedrijfsprocessen van advocaten en de ontwikkeling van workflowtools.

‘Uit efficiënter werken, volgt dat meer zaken afgedaan kunnen worden in dezelfde tijd. Meer dossiers afdoen, betekent een hogere omzet. Binnen een gezondere kantoorbegroting is meer ruimte voor ondersteunend personeel. Bovendien zullen ook de advocaat-stagiairs meer zaken voor hun rekening kunnen nemen, waardoor het aannemen en begeleiden van stagiairs aantrekkelijker wordt.’ Individueel zijn kantoren te klein om een dergelijke efficiëntieslag te kunnen maken, zegt Hertzberger. ‘De technische kennis ontbreekt. Net als de mensen, tijd en geld. Maar als meerdere sectorpartners samenwerken, kan dit wel degelijk verwezenlijkt worden.’

Financiering

Om het plan te financieren wordt ingezet op diverse sponsoren. Ook wordt gedacht aan subsidies van publieke instellingen, zoals Het Juridisch Loket, de Raad voor rechtsbijstand, IND en UWV en kennisinstellingen. De gebruikers van de digitale kantooromgeving, de sociale kantoren, betalen een jaarlijkse bijdrage aan de stichting. Bij voldoende deelnemers zou 100 à 200 euro per maand per advocaat moeten kunnen volstaan. ‘Vanwege het not-for-profitkarakter betalen advocaten slechts een kostendekkend bedrag. Hoe meer advocaten meedoen, hoe lager de maandelijkse bijdrage kan worden.’

Om te starten hebben de ondernemers voor de eerste paar jaar een kapitaal nodig van een half miljoen euro. Over twee jaar kan er dan een basisversie van het systeem staan. ‘De eerste stap nu is dat de sociale advocatuur en de ketenpartners zich achter het plan scharen, waarna de stichting kan worden opgericht. Zodra die er is, trekken wij ons terug en worden we opdrachtnemer. Het is de sociale advocatuur die aan het roer komt.’ Hertzberger heeft inmiddels contact met verschillende sociale advocatenkantoren en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Aantrekkelijke sector

Hertzberger vindt het belangrijk om met LexIQ niet alleen commerciële, maar ook maatschappelijke doelen te dienen. ‘Wij maken ons zorgen over de groeiende kloof in de samenleving en de toegang tot het recht voor minvermogenden is daar onderdeel van.’

De ondernemer gelooft er heilig in dat de hele keten baat heeft bij digitale integratie en modernisatie. ‘Een coördinerende stichting van de beroepsgroep zelf is een beproefd middel om sectordigitalisatie te faciliteren en op die manier van de sociale advocatuur opnieuw een aantrekkelijke sector te maken voor jonge juristen.’

Het plan ‘Sociale Advocatuur NextGen’ is op aanvraag beschikbaar via [email protected].

Protest-rechtsbijstand-vrij-te-gebruiken-Peter-Braakmann

Onderzoek: ‘Tekort sociaal advocaten problematisch’

'De personeelstekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen zijn bijzonder problematisch.'

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie